face      insta     

Verejné prostriedky

V súlade so zákonom 546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v tejto sekcii zverejňujeme:

• zmluvy, týkajúce sa investícií, používania verejných prostriedkov a nakladania  majetkom mesta Štúrovo,

• objednávky tovarov a služieb ktoré sa týkajú investícií 
 

Úprava priestranstva pred VADAŠ Thermal Resort

Zmluva o dielo - búranie budovy Delfín stiahnuť
Zmluva o dielo - priestranstvo pred kúpaliskom stiahnuť
   

Chatová osada v zadnej časti areálu

Zmluva o dielo stiahnuť
   

Mobilné domy

Kúpna zmluva - mobilné domy stiahnuť
Zmluva o dielo - inžinierske siete stiahnuť
Zmluva o dielo – inžinierske siete – dodatok č. 1 stiahnuť
   

 Wellness v hoteli Thermal***

Zmluva o dielo stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo stiahnuť
Dodatok č. 1440/CC/16-D12 k Zmluve o úvere č. 1440/CC/16 stiahnuť
Dodatok č. 1440/CC/16-D11 k Zmluve o úvere č. 1440/CC/16 stiahnuť
Dodatok č. 1440/CC/16-D10 k Zmluve o úvere č. 1440/CC/16 stiahnuť
Návrh na vklad záložného práva stiahnuť
Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 1440/CC/16-ZZ1 stiahnuť
Zmluva o budúcej záložnej zmluve k nehnuteľnostiam č. 1440/CC/16-BudZZ1 stiahnuť
   

Výstavba skladovacích priestorov

Mandátna zmluva stiahnuť
Zmluva o dielo stiahnuť
Zmluva o autorskom dozore stiahnuť
Dodatok k zmluve o dielo stiahnuť
 

Mobilné domy

Mandátna zmluva stiahnuť
 

Výstavba rekreačných chát

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a.s. stiahnuť
Produktové obchodné podmienky pre úvery Slovenskej sporiteľne, a.s. stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s stiahnuť

Úverová zmluva s dodatkom č. 1 (.zip)

stiahnuť 

Dodatok č.2 k úverovej zmluve

sťiahnuť

Dodatok č.3 k úverovej zmluve

stiahnuť
Dodatok č.4 k úverovej zmluve stiahnuť
Dodatok č.5 k úverovej zmluve stiahnuť
Dodatok č.6 k úverovej zmluve stiahnuť
Dodatok č.7 k úverovej zmluve Strana 1
Strana 2
Strana 3
Dodatok č.8 k úverovej zmluve stiahnuť
Dodatok č.9 k úverovej zmluve stiahnuť
Zmluva o zriadení záložného práva stiahnuť
   

Zmluva o dielo - nábytok

stiahnuť
Zmluva o dielo - chatky stiahnuť
Zmluva - technický dozor výstavby stiahnuť
   

Multifunkčné ihrisko

Mandátna zmluva stiahnuť
Zmluva o dielo stiahnuť
   

Tobogany 2. Etapa 

Splenie povinnosti podľa § 41 ODS. 1 zákona o VO stiahnuť
Splenie povinnosti podľa § 41 ODS. 1 zákona o VO - kritériá stiahnuť
Zmluva o dielo stiahnuť
Zmluva o dielo - dodatok č.1 stiahnuť
   

Detský bazén

 Zmluva o dielo stiahnuť
   

Prestavba starej recepcie

Splenie povinnosti podľa § 41 ODS. 1 zákona o VO stiahnuť
Zmluva o dielo stiahnuť
Dodatok k zmluve o dielo stiahnuť
Splenie povinnosti podľa § 41 ODS. 1 zákona o VO -     kritériá stiahnuť
   

Hlavná pokladňa

Zmluva o dielo - Hl. pokladňa  stiahnuť
Objednávka - Dlažba stiahnuť
Objednávka - Práce stiahnuť
   

Tobogany

Vadaš - realizácia vodných toboganov stiahnuť
Objednávka - dlažba stiahnuť
   

Bazén Hviezda

Zmluva o dielo stiahnuť

Novinky - Aktuality

  • 1